Till innehållsförteckning Till MegaZins diskussions-forum

 

Bakgrund

Den bakomliggande tanken är att kunskap kan vara både av godo och av ondo och att det ständigt utkämpas en kamp mellan båda dessa delar.

I spelet berättas att från början var dessa båda delar förenade och balancerade men splittrades i två delar, ljuset, den goda kunskapen, symboliserat av en kristall, och mörkret, den onda kunskapen, symboliserad av ett stenhuvud.

Folket splittrades också och en del vandrade norrut och bosatte sig i isbjörnens rike, en del vandrade söderut till Atlantis och tog med sig stenhuvudet.

Kristallen blev kvar på den ursprungliga platsen vaktad av en spinnerska. Till skydd restes också en enorm gudastaty på platsen.

Folket i Atlantis insåg så småningom att de leddes å fel väg av Stenhuvudet och beslutade att gömma undan det så att det inte kunde hittas. Endast drottningarna av Atlantis fick ka kännedom om var det, som nu kallades "Den dolda kunskapen" var förvarat on till generch vetskapen om detta gick i arv från generation till generation.

När spelet Atlantis 1 startar är Rhea drottning av Atlantis och Creon är hennes gemål.

Creon är emellertid inte nöjd med sin ställning utan vill ha mer makt och för det behöver han "Den dolda kunskapen".

Han lierar sig med översteprästen och tillsammans bortför de Rhea för att få henne att avslöja var Stenhyuvudet är gömt.


Samtidigt kommer Seth huvudpersonen i Atlantis 1.
Han beslutar sig för att rädda Rhea. Han lyckas också men då har hon redan varit tvungen att berätta var Stenhuvudet finns och anser sig sig inte längre värdig att vara drottning utan bosätter sig i Shambala.
För att få makt att besegra ondskan, måste Seth finna kristallen.


Efter många strapatser och resor till olika platser gör han det ,får "kristallens makt" inbränd i sin hand och blir i och med detta en "ljusets bärare".

Han far tillbaka till Atlantis bekämpar Creon och kan kapsla in den onda kunskapen i kristallen.

I samma stund får vulkanen ett utbrott och hela Atlantis sjunker ned i havet.


Seth och hans älskade Anna som hunnit ta sig ombord på ett skepp kan dock undkomma.

Seths egenskap som ljusets bärare, något som visar sig som en tatuering i ena handen, går i arv till hans son och senare till någon av hans ättlingar i varje generation.

Ten, huvudpersonen i Atlantis 2 är en sådan person. Han vet dock inte av det själv och har aldrig haft något besvär av sin handtatuering.

När spelet börjar har dock hans tatuering börjat bränna och klia och han drivs av en osynlig makt att ge sig ut på vandring.


Atlantis - saga eller verklighet

Atlantis och dess öde har intresserat förskarna i mer än 2000 år, alltsedan Platon en grekisk filosof, som levde på 600-talet före Kristus, berättade historien.

Han hade inte sjäv hört den utan endast fått tillgång till anteckningar som en grekisk resande och historiker, Solon, gjort under en reaa i Egypten 200 år tidigare.

Enligt Solons anteckniingar skulle Atlantis ha förstörts 9000 år tidigare, och på en dag och en natt sjunkit ner i havet och försvunnit. Han beskriver Atlantis som ett mycket stort område som legat bortom något han kallade för "Hercules pelare."

Länge trodde man att "Hercules pelare" var Gibraltar sund och att Atlantis legat i det stora havet öster om Gibraltar. Därför fick detta hav namnet Atlantiska oceanen.

Saga eller verklighet? Teori på teori har under mer än två årtusenden framlagts och förkastats.

Den senaste är att Solon troligen har en nolla för mycket i sina angivelser om tid och storlek.
Man har också kommit fram till att Atlantis skulle ha bestått av två områden. Dels en mindre rund ö, dels en större avlång
Det mesta i Solons/Platons berättelse skulle då kunna knytas till den minoiska kulturen på Kreta som gick under i samband med en naturkatastrof då en vulkan på en forntida ö, kallad Stronghyle, exploderade och ön kollapsade på grund av att marken underminerats.
Mer om detta kan du läsa hos Paranormal ResearchTill föregående sida.

Lösningen är skriven av MegaZina och är baserad på spelet Atlantis 2 från Cryo Interactive Entertainment.
Bilderna är tagna från spelet. Hemsidan är privat och har ingen anknytning till nämnda företag.