Saga eller verklighet

Atlantis och dess öde har intresserat forskare i mer än 2000 år.

En grekisk historiker Solon, hörde den av präster under en resa i Egypten ca 600 f.Kr och gjorde anteckningar men historien nedtecknades inte förrän 200 år senare då den grekiske filosofen Platon fått tillgång till Solons anteckningar.

Enligt Solon var Atlantis större än hela mindre Asien och hade förstörts på en dag och en natt, 9000 år tidigare.
Ön sades ha legat utanför "Herakles Pelare".

Länge trodde man att Atlantis legat i det stora havet öster om Gibraltar. Därför fick det havet namnet Atlantiska oceanen.

Teori på teori har under mer än två årtusenden framlagts och förkastats.
Den senaste är att Solon troligen har en nolla för mycket i sina angivelser om tid och storlek.
Atlantis skulle då ha förstörts ca 1500 f Kr och inte 9600 f Kr.
(Man tror att Solon tagit fel på tecknet för 100 och tecknet för 1000. Motsvarande kan faktiskt hända i Europa i dag. För engelsmännen är en billion detsamma som tusen miljoner, men för resten av europeerna är det en miljon miljoner alltså 10 gånger så stort värde.)

Man har också kommit fram till att Atlantis skulle ha bestått av två områden. Dels en mindre rund ö, dels en större avlång

Det mesta i Solons/Platons berättelse skulle då kunna knytas till den minoiska kulturen på Kreta som gick under i samband med en naturkatastrof omkring 1500 f Kr då en vulkan på en forntida ö kallad Stronghyle exploderade och ön kollapsade och försvann på grund av att marken underminerats.

Mer om detta kan du läsa hos Paranormal Research

Tillbaka