Till innehållsförteckning Till MegaZins diskussions-forum

 

Spelföring

När du startar spelet får du bilden till vänster.
Tryck på en av knapparna för att välja spelare.
Man skriver inga namn, varje spelare måste själv komma ihåg sitt nummer.

När spelet har startat kan du komma åt huvudmenyn genom att trycka på ESC.
Det är en liknande bild men biten med spelarval saknas.
Där kan du göra olika inställningar samt spara och ladda spel.
Längst upp till höger kan du bl a välja om du vill ha undertexter eller bara tal.
På mitten kan du välja ljudnivå på musik, tal och specialeffekter.

Trycker du på disketten till vänster får du en bild med två nya disketter. Den understa klickar du på då du vill spara ett spel.
Du bör skriva upp var i spelet du sparar samt tiden. Du får nämligen endast en bild av det land du befann dig i då du sparade samt tiden.

Trycker du på den översta disketten kan du ladda ett sparat spel.

Vill du avsluta spelet trycker du på dörren längst ner till höger. Klicka på "tummen upp" om du vill avsluta.

Spelet styrs endast med musen. Formen på pekaren visar vad du kan göra.

Om pekaren liknar en pil, som på bilden till höger kan du gå till den platsen.


Om pekaren ändras till ett snurrande hjul, formen ser du på bilden till vänster, kan du göra någonting på den platsen.

Sitter snurr-pekaren på ett föremål kan du vanligen plocka upp det genom att klicka .
Du får en bild av föremålet på skärmen. Högerklicka så öppnas inventariet och föremålet läggs ner i ett fack. Högerklicka igen så stängs inventariet.


Om snurr-pekaren visas på någonting man inte kan plocka upp innebär det att man ska använda ett föremål på den platsen.

Högerklicka och välj ett föremål ur inventariet. Pekaren ändras till det föremålet. Klicka sedan på den plats där du vill använda föremålet. Är det rätt händer något. Är det fel hoppar föremålet tillbaka i inventariet.


Oftast får du ledtrådar till vad du ska göra genom att prata med folk.
Om pekaren ändras till en snurrpekare då du klickar på en person kan du tala med honom eller henne.Klicka en gång till så får du ett antal pratrutor som visar vilka ämnen du kan tala om.
Ta för vana att alltid försöka prata med alla du möter och att fråga om allt som går. Du missar då inte några viktiga ledtrådar.
Har du svårt att uppfatta vad som sägs kan du klicka på samma pratruta igen så upprepas svaret.
Du kan också välja att få texterna utskrivna på skärmen så som beskrivits ovan.


Med sin tanke kommer Ten att besöka många olika platser i spelet och på varje plats tar han identiteten av en person på den platsen. För att kunna få några upplysningar kan han ju inte komma som en främling.
Det är den personen som du styr i spelet.

På skeppet och från och med Shamala, är du Ten, på Irland broder Felim, i Yucutan Tepec och i Kina Wei Yulan.


Den person vars identitet du tar, ser alltid litet förvånad ut och tittar på sin nya handtatuering.


Den här handledningen.

Med pilarna längst ned på varje sida kan du gå kontinuerligt genom spelet så som det beskrivs i handledningen,
Med Knappen MENY längst upp till höger kommer du till huvudmenyn med alla resorna.
Därifrån kan du gå till delmenyerna för de olika resorna.
Från huvudmenyn kan du med knappen HOME komma till startsidan med alla ingående spel.

När du ska göra något för att spelet ska fortsätta får du en direkt anmaning.
"Gå ombord på skeppet." - "Ta stenen." - "Tala med mannen." - osv.

När det gäller beskrivning av en automatisk sekvens där du inte har någon kontroll är beskrivningen i tredje person t ex:
"Kristallvakten gnider sin skål och Ten förs bort och blir ilandsatt på Irland".

Vill du veta mer om bakgrunden till spelet, vem Ten är och hur han fått sin handtatuering, klicka här.


Lycka till med spelet!


Till föregående sida.Lösningen är skriven av MegaZina och är baserad på spelet Atlantis 2 från Cryo Interactive Entertainment.
Bilderna är tagna från spelet. Hemsidan är privat och har ingen anknytning till nämnda företag.