Till innehållsförteckningen MegaZinas diskussions forum

 

Det försvunna riket

1-Seth kommer till Atlantis

Spelet börjar med att Seth kommer till Atlantis med flyg. Han har fått tjänst som följeslagare till drottning Rhea. Som bevis på detta har han fått en ring och order att direkt söka upp följeslagarnas förläggning.

Du ska leda Seth gemom spelet och klara honom ur de många besvärliga situationer.
Några allmänna anvisningar

Ta till vana att alltid prata med personer du möter. Du ser vem du kan prata med genom att pekaren ändras till en vinkel och en triangel som blinkar (interaktivitetsmarkör). När du då klickar på personen, får du en eller flera dialogrutor, som visar vad du kan fråga om. Med rutorna här till vänster, kan du t ex fråga om drottninge Rhea, om gemålen Creon och om staden Atlantis. Klicka på en av rutorna så startas en dialog. När den är klar kan du klicka på personen igen och välja en av de övriga rutorna. Håll på tills alla dialogrutor är slut. (Om du ska använda rutorna i en speciell ordning eller undvika vissa rutor får du reda på det här i lösningen.)

Om pekaren ändras itll interaktivitetsmarkören när du pekar på en apparat eller ett pussel ska du klicka för att aktivera apparaten eller starta pusslet.

Ibland får du, eller ska plocka upp, saker, som du har nytta av vid något annat tillfälle. Då blinkar fyra små vinklar (objektmarkören), när du pekar på föremålet. Klicka så hamnar det i inventariet. För att använda ett föremål du tidigare har plockat upp, högerklicka på skärmen och vänsterklicka på det önskade föremålet. På det ställe där du kan använda föremålet ändras pekaren till interaktivitetsmarkören.

När du för pekaren över skärmen ändras den ibland till en guldpil (förflyttningsmarkören). Det innebär att du kan gå till den platsen. Oftast kan du bara gå rätvinkligt. Om du dubbelklickar på pilen så går du snabbare.


Lösningen är skriven av MegaZina och är baserad på spelet Atlantis 1 från Cryo Interactive Entertainment.
Bilderna är tagna från spelet. Hemsidan är privat och har ingen anknytning till nämnda företag.