Till innehållsförteckningen MegaZinas diskussions forum

 

8 - Seth far till Carbonek och löser ormgåtan

Så småningom landar de i skogen i Carbonek.
Hektor vill följa med Seth och leta rätt på Rhea men Seth övertaar honom att stanna kvar och vakta skeppet.
Det är lätt att gå vilse i Carbonek.
Försök att hela tiden leta efter kännetecken på olika platser.


Här är en mycket förenklad karta över Carbonek. Vill du skriva ut kartan så högerklicka på bilden, välj "spara bild som" . Sedan kan du öppna bilden i ett ritprogram och skriva ut den.

Ta dig tid att gå runt och undersöka vägarna på Carbonek. Det har du stor nytta av senare då du försöker fly från vakterna.
Försök att hitta de platser som är markerade på kartan.

Om du undviker att gå ända fram till de båda röda ingångarna kan du klara dig från att bli tagen av vakterna.
Ännu finns ingen pilbåge påden plats som markerats med A. Inte heller visar sig vildsvinet ännu.
När du tycker att du hittar någotånär gå tillbaka till den plats där de gröna och oranga linjerna möts.
Här får du en detaljerad vägledning.

Ta den vänstra vägen på bliden här till vänster.

Framåt två steg. Ibland får du vrida litet åt höger för att framåtpilen ska visas.

Nu ser du bron framför dig.
Gå fram ett steg mot bron men gå inte över.


Vänd i stället åt vänster och gå fram till vattnet.

Gå ut i vattnet mot grottan.Automatiskt simmar du igenom vattnet och dyker upp vid ingången till en grotta. Gå in i grottan så långt du kan.
I slutet av grottan hittar du ett runt lock som pryds av två ormar, men bitarna på den ena ormen är inte rätt placerade. Det är din sak att placera den inre ormen på samma sätt som den yttre ormen.


Varje platta kan endast vridas en enda gång men man kan välja medurs eller moturs. Klicka på spelet för att starta. Återställ genom att klicka på den innersta cirkeln. Pröva först själv. Vill du ha hjälp återställ spelet och gör sedan så som bildrna visar.
1. Vrid plattan som visas på bilden till höger moturs. Se till att pilen visar moturs.


2. Vrid plattan, som visas på bilden till vänster, moturs.

3. Vrid plattan. som visas på bilden till höger, medurs


4. Vrid plattan med ormhuvudet. som visas på bilden till höger, medurs.

5. Vrid plattan. som visas på bilden till höger, moturs

Nu ser ormen korrekt ut.

6. Vrid till sist den platta som visas på bilden till vänster, medurs.

Ett rassel hörs och locket tas bort.

Ett hål öppnas i golvet.

Kryp ner i hålet.Till föregående sida.Till nästa sida.

Lösningen är skriven av MegaZina och är baserad på spelet Atlantis 1 från Cryo Interactive Entertainment.

Bilderna är tagna från spelet. Hemsidan är privat och har ingen anknytning till nämnda företag.