Till innehållsförteckningen MegaZinas diskussions forum

 

18 - Seth spelar krabbspel på Para Nua och reser en staty

Så småningom lander de på en ö, högt uppe på en klippa.

Flygaren som heter Jomar vill stanna kvar på skeppet men Seth tvingar honom att följa med.

De måste klätta ner med hjälp av ett rep.


När Jomar kommer ner hörs ett brak.

Det är flygskeppet som kraschar.

För att hindra Seth från att använda skeppet, har Jomar tagit med sig skeppets kristall och utan kristall förstörs skeppet.


Efter grälet, vänd dig helt om och möt Kung Hona Ly av Para Nua.

Kungen förstår att de är fiender men eftersom han inte vet vem som talar sanning vill han låta krabborna avgöra.

När kungen slutat prata börja att gå bortåt berget så kommer kungen att tala om hur du ska gå.


I krabbspelet ska du välja en krabba. Den som först vinner tre gånger koras som segrare. Börja med att välja en krabba. (Det verkar inte som om färgen har någon större betydelse, jag har spelat med alla krabborna och alltid vunnit även om det ibland stått 2-2 vid sista omgången. Vid ett tillfälle använde jag blå, röd och vit och vann då alla i rad. En annan gång bara röda och vann då också tre i rad.)


Placera krabban på startlinjen omedelbart under Jomars krabba och klicka när kungen säger "tre". Sen är det bara att vänta på vad som händer.

Efter att du vunnit tre gånger avslutas spelet.

Jomar försöker förhandla med kungen, som föreslår att Jomar ska tala med Nada en av kunens döttrar.


När Jomar vänder sig för att gå ned till skeppet knuffar kung Hona Ly honom i ryggen så att han faller över bergskanten.
Gå bort till den liggande statyn. Du ser att kungen följer med genom att du får hans bild nedtill på skärmen. Tala med kungen. (Högerklicka så att inventariet visas och vänsterklicka sedan på den lilla bilden av kungen.)


Lyssna på allt han har att säga. Han beröttar sitt folks historia och illustrerar den med sina kroppsmålningar

När han talat till slut kommer ett flygskepp och landar på ön. Det visar sig vara Hektor.

Set pratar med Hektor och får veta att dene lämnat Rhea på en plats som heter Shamala. Hon ansig ha förrått sitt folk när hon berättat om var "den dolda sanningen" fanns och vägrar återvända till Atlantis.
Fråga Hektor om Shamala så får du höra en historia som liknar den, som bilderna i infödingarnas tempelrum visade.
Tala med Hektor igen. Välj statyn.


Gå tillbaka till krabbspelet och ta repet i stenhyddan. Gå sen ned bakom statyn och använd repet på de blinkande vinklarna.
Tala på nytt med Hektor och välj flygskeppet.
När Hektor går med på att använda flygskeppet gå till det och gå ombord.
Hektor och Seth koncentrerar sina krafter på kristallen.


Skeppet orkar bara rubba stenstatyn något litet men inte lyfta den.
Hektor frågar om ni ska försöka igen. Klicka på honom och välj "tummen upp". Samma procedur följer men inte heller den här gången lycks ni lyfta statyn.
Kung Hona LY föreslår nu att ni ska ta hjälp av hans dotter.
När han talat färdigt vänd dig om och gå ner mot katamaranen. Försök gå ombord.


Kungen ropar då på sina döttrar, tvillingarna Naka och Sama.
Först kommer Sama men säger att det är Naka som har den psykiska kraften.
När Naka kommer får hon genast kontakt med Hektor och de går tillsammans till skeppet för att försöka lyfta statyn.


De börjar med att koncentrera sina krafter på kristallen. Sedan lyfter Hektor skeppet och den här gången lyckas det. Statyn reses upp och ställs sedan försiktigt på plats.

Hektor och Naka har funnit varandra. De är i harmoni. Gemensamt kan de utföra stordåd.


Seth vill fortsätta till den stående gudens ö, men kung Hona Ly vill inte tala om var ön ligger. Däremot säger han att hans dotter Sama kan ta Seth till ön med kungens egen katamaran.

Kungen kräver dock att Hektor ska stanna kvar på Para Nua som säkerhet för att Set inte försöker lura kungen.
Seth tvekar men Hektor vill mer än gärna stanna hos Naka, och så blir det.


Som hjälp att hitta får Sama en karta av sin far.

Sama försäkrar att hon hittar till ön och att det bara kommer att ta tre dar.

De går ombord på katamaranen och seglar iväg.Till föregående sida.Till nästa sida.

Lösningen är skriven av MegaZina och är baserad på spelet Atlantis 1 från Cryo Interactive Entertainment.

Bilderna är tagna från spelet. Hemsidan är privat och har ingen anknytning till nämnda företag.