Till innehållsförteckning Till diskussionsforum

 

Yucutan

Tepec lär sig Mayas-talsystem och blir skickad till Xibalaba


Tepec hittar fladdermusens tal och öppnar en lönndörr.


Tepec letar stjärnor och får en fjäder av ormguden.


Tepec jagas av spindlar, hämtar chulel och får en ny sten.


Till innehållsförteckning.

Lösningen är skriven av MegaZina och är baserad på spelet Atlantis 2 från Cryo Interactive Entertainment.
Bilderna är tagna från spelet. Hemsidan är privat och har ingen anknytning till nämnda företag.