Till innehållsförteckning Till MegaZins diskussions-forum

 

Felim studerar ett gammalt alfabet och får en vit häst.

När du går ut från Ailills grav ser du en hög sten till vänster.
På stenen är ett stort kors inristat.

Gå runt och gå fram till stenen från den andra sidan.

Nu ser du att där är en bild av en häst på stenen.
Ailill sa att du skulle läsa på stenen men där står ingenting, bara en en konstig streckritning.


Gå tillbaka till templet och gå runt till baksidan.
Där ser du en liknande streckritning. De måste ha något samband.

På andra sidan brunnen vid ett litet skjul ser du att Liam sitter och läser.

Gå fram till honom.


Prata med Liam. Fråga om stenen. Han vet bara att det är en gammal sten från hednatiden.
Fråga också om ristningen på stenen. Du får veta att det är Ogam, ett gammalt hedniskt alfabet.

Han ger dig en nyckel som han tror har samband med stenen men han vet inte vart den går.
Se dig omkring. I det lilla skjulet finns ett skrin med ett nyckelhål. Använd nyckeln på skrinet.


Inne i skrinet ligger dels en kniv dels en pergamentrulle. Ta båda.

Titta närmare på pergamentrullen. (Dra upp den på skärmen.)

Där är bilder av olika träd. Peka på träden så berättar Liam vad det är för träd.
Två av träden har förr funnits vid den stående stenen, eken, den tredje från vänster och flädern den tredje från höger. Kom ihåg hur de bilderna ser ut, rita gärna av dem.Ailill ville ju ha en kniv och nu har du hittat en. Gå ner till Ailill och ge honom kniven.
Han läser en trollramsa över den och säger: "Kniven är klar för träden."
Gå till stenristningen på baksidan av templet.
Där finns tre grupper av vågräta streck.
När du använder kniven på stenristningen kan du ändra strecken.


Klickar du till höger eller vänster om stenen kan du ändra streckens lutning. Det finns fyra olika lägen.
Klickar du mitt på ett streck kan du ta bort det. Klickar du igen på samma plats kommer det tillbaka.
Ändra den översta gruppen så att den är exakt som eken på pergamentet. Två vågräta streck på den vänstra sidan. (Klicka två gånger till vänster och ta sedan bort de tre nedersta strecken genom att klicka på dem.)
Ändra den andra gruppen så att den ser ut som flädern på pergamentet. Alla fem strecken pekar ned mot höger. (Klicka en gång till höger.)
Det fanns bara två träd vid stenen. Ta bort alla fem strecken i den nedersta gruppen. Ristningen ska se ut som på bilden till höger här ovanför.

När du är klar klicka med kniven på spiralen nere till höger.

Det börjar rassla och hela stenväggen sjunker ner i marken.
När du tittar efter ligger där en käpp.

Ta käppen och gå tillbaka till häst-stenen.
Klicka på hästen med käppen.

Hästen börjar röra på sig och hoppar ur stenen. Där växer den till en riktig vit häst, som springer sin väg innan du hinner fånga den.
Försök att fånga hästen. Om du inte lyckas springer den tillbaka och hoppar in i stenen igen. Då måste du befria den som tidigare.
Det enklaste sättet att fånga hästen är att från graven ta ett steg åt höger, vända sig runt, ställa sig mitt på stigen och vänta på hästen. När den kommer kan den inte komma förbi utan stannar snällt. Klicka då på den.


Hästen förvandlas till en ikon som du kan stoppa ner i inventariet.

Gå ner till stranden där det är en massa pålar nedslagna i vattnet.

Ta upp hästikonen och placera ut den i vattnet som på bilden till höger.


Hästen blir levande igen.

Den konstrar sig litet först men lugnar sig.

Gå fram och klicka på den så får du rida på den


Det blir ett gräsligt oväder, det blixtrar, åskar och regnar.

Hästen springer på vattnet med Felim på ryggen.Till föregående sida.Till nästa sida.

Lösningen är skriven av MegaZina och är baserad på spelet Atlantis 2 från Cryo Interactive Entertainment.
Bilderna är tagna från spelet. Hemsidan är privat och har ingen anknytning till nämnda företag.