J'nanin - Lärandets tidsålder

Del 3 - Edannas länkbok

Gå tillbaka till trädgårdshuset och gå in.
Gå in i första rummet och fortsätt genom det till den andra utgångsdörren.
Öppna den och gå ut.


Gå över bron och ta sedan till vänster och hoppa på stenarna så långt du kommer.


Du hittar en litet större vattenväxt och några små röda blommor i en bergsskreva.

Klicka på växten. Den breder ut bladen och bildar en liten bro över pölen.


Titta till vänster på skärmen. Där är ett slags växt som ser ut som ett litet tält. Klicka på den. En liten varelse tittar ut. Sen springer han på blombladen över pölen och upp till de små röda växterna. Han börjar pipa och växterna pöser upp och blir stora. Så fort han slutar pipa så faller växtrna ihop igen.


Gå tillbaka över stenarna men gå inte över bron utan ta till vänster mot den vita klippan. På den högra bergväggen finns en stege. Klättra upp där. Du är nu mitt emot ingången till Edannas klipprum men kan inte komma över. Du ser att det växer blommor mellan stegen du står på och den vita klippan. Det är samma växter som den lilla varelsen fick att växa. Om du kunde få de här blommorna att växa skulle du kunna använda dem som bro. Gå ut på området där blommorna växer och titta nedåt. Där står några underliga växter. Klicka på den stora växten för att komma bakom den.


Vänd dig helt om så att du har blomman framför dig. Du kan nu vrida blomman så att den pekar på olika saker. Lägg märke till att ljudet har förstärkts. Låt blomman peka på klippan där du nyss var. Du hör nu den lilla varelsen pipa. Låt blomman stå så och gå ut ur närbilden. Gå upp mot klipptornet. Nu har blommorna växt så att du kan gå över dem och nå dörren. Öppna dörren och gå in.


Därinne ser du en liknande pelare som i Amaterias klipprum.

Klicka på den för att få en ledtråd. Ställ in Edannas kod
1-SSV, 2-S, 3-VSV, 4-NNV
och klicka mitt i cirkeln.


Korgen med Edannas länkbok sänks ned.

Nu är vägen till Edanna säkrad.
Nu återstår endast att hitta Voltaics länkbok så kan du börja dina resor för att hitta symbolerna.Till föregående sida.Till nästa sida.
Lösningen är skriven av MegaZina och är baserad på spelet
Myst III - Excile från Presto Studio
Bilderna är tagna från spelet. Hemsidan är privat och har ingen anknytning till nämnda företag.