Voltaic - Energins tidsålder

Del 1 - Elsystemet

Du hamnar nere vid havet vid en liten stenbyggnad.
Gå fram och titta på den. Dörren är låst. .Titta upp så ser du att det går ledningstrådar från huset.
Det verkar som om dörren kräver elkraft för att kunna öppnas.
Gå längre ut på piren till metallklotet med vingar.


Öppna det.
Det är tydligen länkplatsen till J'nanin. Länkboken ligger klar att användas vi behov.

Vänd dig om och gå till den runda plattan som är utgångspunkt för olika broar.
Gå till vänster in mot berget.


Fortsätt fram åt och ta sedan den första gången till höger. Den lyser med ett rött ljus. Efter några steg hittar du ett par sidor ur Saavedros Journal. Plocka upp dem och läs dem. För varje gång får du en bit till av hans historia.


Fortsätt framåt tills du kan ta till höger in i en gång med blått ljus.
Efter några steg kommer du till ett litet rum uppbyggt av blå stenar. Titta upp på väggen till höger. Där är en panel av något slag med tre spakar som inte går att röra.


Titta på tavlan. Den verkar vara bilden av ett kraftsystem men det tycks inte finnas någon elkraft. För att kunna göra någonting här måste du först försöka få i gång elsystemet på något sätt.
Fortsätt gången framåt. Du kommer fram till en dörr. Den går inte att öppna. Vänd dig i stället till höger Vattnet kommer ända fram till rummet. Det ser ut att finnas en vägg men den är tillbakadragen.


Titta ner i röret med stegen. Det är vattenfyllt och du kan inte gå ner.
Det måste finnas något sätt att få bort vattnet.
Gå tillbaka till det lilla rummet med krafttavlan,
Se dig runt i rummet och titta uppåt. En stege leder upp till ett hål i taket. 


Du kommer ut i det fria. Du ser en vägg som verkar kopplad till ett hjul.
Titta ner så ser du en röd ratt.

Klicka på den för att vrida den runt.


Väggen rör sig och skjuts in i byggnaden mittemot.
Det måste vara den vägg som du tidigare såg var bortdragen. Klättra ner och ta gången bort mot dörren igen,
Nu sitter väggen på plats.
Titta ner i röret. Vattnet har försvunnit och du kan klättra ner.


Där nere hittar du en stor röd knapp. Knappar är till för att tryckas på så gör det.
Ett par spakar och vevar blir synliga.
Dra den vänstra veven.
Gå sedan tillbaka mot det blå rummet.


Gå inte in utan vänd dig i stället till höger.
Där är ett runt fönster. Glasrutan är trasig. Klicka på det för att få en närbild.
Du ser det stora vattenhjulet. Klicka på det för att sätta igång det.
Gå sedan in i det blå rummet och titta på tavlan. Nu lyser två punkter. Den högra måste vara vattenhjulet du nyss satt igång. Den andra punkten måste vara dörren i slutet av gången.


Gå tillbaka till dörren. Nu kan du öppna den,
En stege leder ner i ett hål i golvet.
Klättra ned.


En konstig apparat står i ena hörnet.
Gå fram och klicka på den stora knappen.
Det visar sig vara ett slaga TV-apparat och du får se Saavedro som framför ett budskap. 


Gå in i gången till höger och fortsätt tills du kommer in i ett rum med en stor elektromagnet.
Gå runt den så ser du att det finns fem ställen där du kan klicka på en liten rektangel så att ett kopplingsschema med sex svarta knappar visas.

Använd knapparna så att ledningarna kopplas ihop på ett korrekt sätt
Du kan gå runt och använda alla panelerna och ställa ett schema på var och en om du vill.

Det enklaste sättet är dock att använda endast en panel och ställa in alla ledningarna på en gång. Du kan använda vilken panel som helst av de fem som finns tillgängliga.
Tryck på de tre högra kanpparna så många gånger som bilden till vänster visar.

När allt är klart stängs dörren automatiskt. Titta upp så kan du se hur se hur det sprakar.

Gå runt elektromagneten så hittar du ytterligare ett par sidor ur Saavedros Journal. Läs dem. Hans historia börjar rullas upp, du kommer tydligen att få den en i taget.

Klättra upp för stegen och återvänd till det blå rummet.
Nu lyser alla punkter utom en.

Du måste nu försöka att ta reda på var den befinner sig.Till föregående sida.Till nästa sida.
Lösningen är skriven av MegaZina och är baserad på spelet
Myst III - Excile från Presto Studio
Bilderna är tagna från spelet. Hemsidan är privat och har ingen anknytning till nämnda företag.