Amateria - dynamikens tidsålder

Del 4 - Tornet

Gå tillbaka till den punkt du startade från. Det är lång väg. Gå först till den central hyddan. Därifrån mot huset med röd punkt. När du inte kommer längre vänd dig till höger och hopp ner på skeppsvraket. Gå genom rummet med målningen ta till höger i gången och gå förbi hissen och vägen till balanspusslet tills du kommer till trappan. Gå upp för trappan och sedan till höger över bron till startpunkten.
Vänd dig till höger så ser du den trasiga bron.


Gå ut till den första pelaren och vänd på hexagonerna på pelaren så som slutresultatet på något av dina pussel visade. Det har ingen betydelse här vilket pussel du börjar med. På bilderna här bredvid ser du hur du ska ställa in bilderna på pelarna.
Klicka på en hexagon så ställer en sig på högkant. När du är går du bara ut från närbilden och fram till bron så fäller den ut ett par luckor så att du kommer över till nästa saknade bro och nästa pelare.


När du har ställt in alla tre pelarna kan du gå fram till tornet.

Öppna dörren och gå in.

En trappa fälls ut framför dig.
Gå upp för trappan. Klicka på stolen för att vända den och sedan en gång till för att sätta dig i stolen.
Tryck på knappen så får du höra ett meddelande från Saavedro,


Titta upp mot taket och dra i handtaget som hänger där.
Du lyfts upp i taket och får en fantastisk vy över omgivningen. Se dig runt om det är det värt.
När du har tröttnat på utsikten kan du ägna dig åt tidsålderns sista pussel. Du har panelen framför dig och bakom den ser du ställningen för de där broarna du såg lyftas och sänkas när du hade löst ett pussel. De måste förmodligen höjas i ordning från den första högra till den tredje vänstra.

På sidorna av pusslet finns färgade linjer i gult, blått, grönt och rött. Kommer du ihåg att du fick olika färg på bården runt hexagonerna när du löst ett pussel.

Den första bron höjdes då du löst hyttpusslet och färgen var blå. Den andra höjdes efter balandpusslet och färgen var gul. Den tredje bron höjdes efter hjulpusslet och färgen var grön.
Du ska skapa en väg genom de nio cirklarna på panelen som går från blått till gult till grönt och sedan till rött eftersom det är en röd pelare i slutet av broställningen.
Du kan pröva dig fram. Det lättaste är att gå baklänges och börja vid rött. Klicka på en cirkel för att vrida den ett kvarts varv medurs. Vägen ska leda fram till svansen på den gröna masken (linjen). Följ den fram till huvudet och skapa sedan en sammanhängande bana till svansen på den gula masken och till sist från huvudet på den gula masken till svansen på den blå. Det är inte så svårt som det låter.


Vill du ha hjälp gör så här. Tänk dig cirklarna betecknade med bokstäver från vänster till höger och uppifrån och ner så här
A B C 
D E F 
G H I
Klicka sedan på B, C, E (2 ggr), G, H, I.
Panelen ska då se ut som på bilden här till höger. Följ vägen från starten (ringen) på den blå linjen, följ linjen in i diagrammet och kontrollera att den går först via den gula linjen och sidan via den gröna linjen och slutar vid svansen på den röda linjen.

Gå ur närbilden och spara spelet. Resan du kommer att få uppleva vill du säkert göra om flera gånger.


Titta upp i taket. Där finns fyra olikfärgade knappar. Eftersom resan ska börja vid den blå linjen så tryck på den blå knappen.

Du blir infryst i en isboll och får själv göra färden genom de tre pusslen. Håll i di g så att du inte ramlar av.

I slutet av banan hamnar du framför den dynamiska symbolen för Amateria och ritar automatiskt av dem.


Titta ner så ser du J'nanins länkbok. Öppna den och klicka på bilden då blir du återfört till observatoriet.
Lägg symbolen på det lilla blå bordet och lyssna på Saavedro.


När han har slutat gå fram till hissen och kalla upp den med spaken till vänster. Åk ner till undervåningen. Gå ut genom den dörr som leder bort mot Edannas klippa. Gå över gångbron, klättra upp för bergstegen och gå över blombron.

Gå in i länkrummet. Öppna länkboken och klicka på bilden så blir du förd till Edanna,Till föregående sida.Till nästa sida.
Lösningen är skriven av MegaZina och är baserad på spelet
Myst III - Excile från Presto Studio
Bilderna är tagna från spelet. Hemsidan är privat och har ingen anknytning till nämnda företag.