Narayan - Balansens tidsålder

Del 1 - Det första kraftfältet

Du hamnar i ett stort rum framför en trappa som leder upp till en avsats.
Gåp upp för trappan och se dig omkring.
Ett par klotliknande apparater står vid ena sidan och mellan dem är en spak som kan vridas ill höger eller vänster. Försök att öppna klotet. Ett ljud hörs men ingenting händer. Det hjälper inte att du vrider spaken som står mellan kloten. Det fattas antagligen ström.


En av öppningrna är täckt av en blå bubbla.
När du tittar närmare ser du en trappa som lede ner men det går inte att gå igenom öppningen. Det är antagligen ett kraftfält som hindrar och det finns troligen ett sätt att få bort det.


 Till höger om bubblan är ett galler av rötter. Titta igenom det ser du något slags farkost utanför. Bakom fartyget glittrar något blått. Förmodligen är det ytterligare ett kraftfält.
Titta längre till höger så ser du en trappa som går upp till näst våning. Gå upp för trappan.


Så fort du kommer upp så öppnas en dörr och Saavedro kommer in.
Han är klädd i något rött med gula bilder. Han är missnöjd med att du har kommit i stället för Atrus. Hana talar om för dig att ni är instängda här och inte kan komma vidare. Han har försökt få bort krftfälten men inte lyckats. Sedan försvinner han.
Undersök rummet. Det enda som finns där är något slags spak. Dra i den. Ett brummande ljud hörs.
Du har tydligen lyckats slå på strömmen.


Gå ner i gen och ställ spaken mellan kloten till vänster.
Gå till dt vänstra klotet och klicka på det. Hela klotet lyfts upp. Klicka igen för att öppna det.


Dy får se tre runda plattor var och en med fyra cirklar med små strömkretsar som du kan sätta på och av genom att klicka på dem. Klicka på litet olika bitar och vilka mönster som bildas. Visst liknar det mönstren på de symboler du hittat tidigare.
.


Pröva på att ställa in mönstret på Edannas symbol.

När du är klar ser det ut som på bilden här till vänster.

Fortsätt med att ställa in Amaterias och Voltaics symboler. Du har dem i ditt inventarium.

När du har ställt in alla tre symbolerna ser det ut dom på bilden här till höger.
Det verkar vara något som fattas.
Där du satt in Voltaics symbol är två cirklar helt tomma. På Edannas och Amaterias finns det ett par extra streck i de annars tomma cirklarna.


Gå ner för trappan till den nedre delen av rummet.
På en vägg hänger tio stycken långa röda draperier två och två tillsammans. De är prydda med symboler som liknar de symboler du har hittat i de tidsåldrar du besökt. Varje symbol har ett eget namn.


Vi kan beteckna draperierna med 1 - 10 från vänster till höger. Titta på det första draperiet. Den översta symbolen, som har namnet Nature, liknar treklövern som finns med på Edannas symbol.
Titta på Edannas symbol och jämför den med symbolen för ordet Nature.
De är nästan exakt lika, det fattas bara en liten sväng på vänstra sidan.
Ordet Nature passar ju också bra ihop med Edanna.
Kanske det finns ett ord på draperierna som passar till resten av symbolen.
Den mittersta symbolen, Encourage, på det åttonde draperiet ,verkar att passa även om et s fattas i slutet av ordet.


Titta på Amaterias symbol. Finns det några ord på tapeten som passar till den.
Överst på det tredje draperiet hittar du ordet Change och överst på det femte draperiet hittar du ordet Force(s).

Sätter du ihop orden märker du att det även här fattas ett par små bitar för att få det exakt som på symbolen. En liten släng till höger på ordet Change och en liten bit till vänster på ordet Force.


Titta på Voltaics symbol och jämför den med orden på draperierna.
Här hittar du ordet Future överst på det sjunde draperiet och ordet Motion längst ner på det nionde draperiet. 
Här fattas dock inte något i symbolen.


Har du möjligen en könsla av att du sett dessa ord tidigare.
Det kan du ha om du läst Atrus Journal noggrant.
Titta igenom journalen ordentligt en gång till och var uppmärksam på sådant som skrivits med fetstil.


Som du märker har du hittat två ord i varje symbol.
Saavedro har tydligen bara givit dig delar av den verkliga symbolen. De ord som fattas hör säkert till de tomma cirklarna på plattan.
Titta igenom draperierna ordentligt så att du hittar de ord som saknas.


I Edannas mening saknas orden Mutual och Dependence.

Mutual hittar du i mitten på draperi nummer 3 och Dependence överst på draperi nummer 10.


I Amaterias mening sakna orden Dynamic och Spur.

Dynamic hittar du i mitten på draperi nummer 10 och Spur längst ned på draperi nummer 7.


I Voltaics mening sakna orden Energy och Powers.

Energy hittar du i mitten på draperi nummer 2 och Power(s) i mitten på draperi nummer 5.

 


Nu har du alla orden. Gå upp till klotet och klicka in orden.
När en symbol är klar som t. ex. Edanna så leds strömmen igenom och ledningarna börjar lysa så som på bilden till vänster.
När alla de sex saknade orden är inslagna lyser hela plattan.
Sedan stängs klotet.
(Vill du ha en större bild för att spara och skriva ut, så klicka på den högra bilden här ovanför. Tryck på backsteg för att komma tillbaka hit.)


Du ser hur kraftfältet bryts.
Nu har du möjlighhet att gå ut där.Till föregående sida.Till nästa sida.
Lösningen är skriven av MegaZina och är baserad på spelet
Myst III - Excile från Presto Studio
Bilderna är tagna från spelet. Hemsidan är privat och har ingen anknytning till nämnda företag.

Men det fattas även här en liten bit till vänster.