Till innehållsförteckningen MegaZinas diskussions forum

 

10 - Seth jagas av vakterna i Carbonek och blir bergtagen

Följ den väg från uppgången som på kartan är markerad med en grön streckad linje. Här är en detaljerad vägledning.

Vänd dig om mot grottöppningen. Vänd åt höger och gå ett steg framåt.


Vänd till vänster och ta två steg framåt.
Du är nu uppe på krönet.


Vänd till höger, ca 45 grader, och följ vägen på bergskanten ett steg framåt.

Vänd litet till höger igen så ser du att vägen sluttar nedåt. Följ den ett steg framåt.


Vänd åt höger så ser du bron.
Gå över bron och följ sedan vägen tre steg. Du får vända litet till vänster hela tiden för att få framåtpilarna.
Vid slutet av vägen vänd till höger och ta ett steg framåt.
Hektor kommer fram. Tala med honom. Hektor och drottningen ska gömma sig medan Seth försöker locka bort vakterna från skeppet.


Vänd till höger så att du ser vakterna och klicka.
Seth ropar till vakterna.
Så fort du får kontroll vänd dig om och spring rakt framåt.


Fortsätt ända fram till strömmen.

På andra sidan ser du en vakt men du måste ändå gå över strömmen.

Ta ytterligare ett steg rakt fram.


Nu blockeras båda vägarna framåt av vakter.

Vänd snabbt till höger och spring bort mot berget.


När du är ända framme vänd åt vänster och spring in mot bergväggen.


Klicka på berget.

Nu svartnar skärmen. Du ser inget men du hör rösterna av vakterna som letar efter dig.

Så småningom hör du en röst som säger att du kan titta igen.

(Om du är utanför berget när du kan se igen, så vänd dig om och klicka på bergväggen och gå itillbaka in i berget.)Till föregående sida.Till nästa sida.

Lösningen är skriven av MegaZina och är baserad på spelet Atlantis 1 från Cryo Interactive Entertainment.

Bilderna är tagna från spelet. Hemsidan är privat och har ingen anknytning till nämnda företag.