Edanna - Naturens tidsålder

Den fångade fågeln

Klicka igen på det blå repet och på trapetsen så att din pekare blir en trapets. Klicka på andra sidan så hoppar du över.
Gå till höger. Där är litet mörkt men den finns en lampväxt. Dra i snodden så tänds "lampan" och ett blad rullas ut.


Gå inte över bladet ta i stället vägen mot hålet.
Gå framåt igenom ormbunkarna mot det gula ljuset och fortsätt ytterligare ett par steg.


Titta åt vänster. Känner du igen flugfångarplantan från J'nanin. Den här gången tycks den ha fångat någonting större. Klicka för att få en närbild så ser du att det är den stackars fågeln som sitter där och skriker ynkligt.
Du måste hitta på ett sätt att hjälpa den att komma loss.
Plantan i J'nanin släppte sin fångst när den fick elektrisk ström genom rötterna. Tänk på den lilla fisken du såg tidigare. Den såg ut som om den ledde elektricitet till rötterna den gnagde på eftersom det ryckte i den. Du kunde också flytta fisken från den första kapseln till en annan. Kanske det finns någon kapsel nära röttrna på den här växten så att du kan led fisken dit. Värt ett försök.


Panorera runt till du ser en liten blå triangel i en öppning mot havet.
Gå ut genom den och gå till vänster ner mot det gula ljuset. Där ser du en av plantans taggiga rötter som drar sig neråt. Följ den.En bit längre ner hittar du en ny kapsel.
Gå runt den och tryck på den rödaktiga knappen .


Vattnet och fisken flyttas ned till kapseln.
Titta upp. På bergväggen ser du ytterligare en av Saavedros målningar.
Hans målarpenslar och färgen ligger också kvar.


Vänd dig helt om. Vägen delar sig på ömse sidor av en buske.
Ta vägen till vänster om busken.
Du kommer ner till en massa gröna växter kring något som ser ut som en liten damm och i den dammen tycks flugfångarväxtens rötter ligga.
Titta noggrant mitt i det gröna så hittar du en ny kapsel. 


Gå i närbild och klicka på den röda knoppen så fylls kapseln med väska och den lilla fisken följer också med. Nu behöver du bara tömma kapseln i dammen så är allt klart. Men det är inte så enkelt. När du tömde vattensäcken åt spiralväxten brände du hål med en solstråle. Du måste alltså försöka hitta en linsväxt så att du kan reflektera en solstråle hit till kapseln och bränna hål på den.
Fortsätt nedåt förbi kapseln med fisken. Vänd dig åt höger och gå ett par steg framåt så ser du en liknande apparat som du hittade på Voltaic. Gå fram och klicka på den så får du ett meddelande från Saavedro.


Fortsätt nedåt till vänster så kommer du till en klyfta. Där finns ett hoprullat löv som skulle kunna bli en bro men det finns inget ljus som kan fälla ut lövet. Du måste tydligen hitta en ljuskälla någon annanstans.
Gå tillbaka upp till målningen. Vänd dig helt om så ser du de båda vägarna som leder nedåt. Ta den här gången den högra vägen.


När du kommit ner en bit ser du några stora orkideer vid vägkanten. De verkar också vara linsblommor. Kanske du kan hitta en solstråle och reflektera. Den först stora blomman går inte att nå från den här vägen. Gå hela vägen ner till den tredje blomman.


Gå bakom den och tryck på linsen. Panorera till vänster tills du ser den närmaste blomman i en u-formad klyka. (Den första blomman ser du en liten bit längre till höger.)
Se till att ljusstrålen sitter så som på bilden till vänster och går ur närbilden genom att vänsterklicka. Gå tillbaka till den närmaste blomman som nu är belyst.


Titta genom linsen och fokusera på det hoprullade bladet. När strålen sitter rätt börjar den pulsera och bladet fälls ut. Se till att ljusstrålen fortfarande är på bladet när du går ur närbilden.
Gå tillbaka upp mot fisken i kapseln och gå bakom kapseln.


Fortsatt förbi apparaten ner mot bladet som nu är utrullat som en bro.
Gå över bladet och fortsätt upp i den urholkade trädstammen med de lysande svamparna. 


Du ser en orange blomma.
Gå fram och titta i linsen. Den är perfekt fokuserad på kapseln. Du behöver bara få ljusstrålen hit så kan du bränna sönder kapseln. Du kan se de tre orkidéerna i bakgunden. Du måste först gå till den orkidé du inte kunde nå tidigare och fokusera den på den här orangefärgade blomman.


Ta vägen till höger bakom blomman och fortsätt till den stora orkidén. Det är den du tidigare inte kunde nå från vägen.
Ställ in den så att den pekar mot den orangefärgade blomman.


Gå tillbaka samma väg genom svamparna upp till målningen och ta den högra vägen ner till den tredje orkidén, den som du ställde in först.
Nu måste du flytta strålen litet till höger så att den ställs in på den första orkidén. Ljusstrålen reflekteras då först mot den orangefärgade blomman och därifrån till kapseln med fisken.


Kapseln brister och vattnet och fisken faller ner i dammen. Fisken börjar genast äta på rötterna och växten öppna locket och släpper ut fågeln som glad flyger därifrån.
Du har räddat fågeln nu måste du försöka hitta den tredje och sista symbolen.


Innan du lämnar den orkidé du just har ställt in så sätt tillbaka strålen så att den som tidigare belyser den närmaste orkidén. Då reflekteras strålen så att bladet blir belyst och hålls utrullat.


Till föregående sida.Till nästa sida.
Lösningen är skriven av MegaZina och är baserad på spelet
Myst III - Excile från Presto Studio
Bilderna är tagna från spelet. Hemsidan är privat och har ingen anknytning till nämnda företag.