Meny

Tomahna

Inledning
 
 
 

J'nanin -Lärandets tidsålder

1 - Observatoriet
2 -Amaterias länkbok
3 - Edannas länkbok
4 - Voltaics länkbok
 
 
 

Voltaic - Energins tidsålder

1 - Elsystemet
2 - Varmluftsystemet
3 - Rymdskeppet
 
 
 

Amateria -Dynamikens tidsålder

1 - Balanspusslet
2 - Hyttpusslet
3 - Hjulpusslet
4 - Tornet
 
 
 

Edanna - Naturens tidsålder

1 - Sällsamma växter
2 - Den fångna fågeln
3-Den blå växten
 
 
 

Narayan- Balansens tidsålder

1 - Det första kraftfältet
2 - Det andra kraftfältet
3-Slutet inte alltid gott
 
 
 

Lösningen är skriven av MegaZina och är baserad på spelet
Myst III - Excile från Presto Studio
Bilderna är tagna från spelet. Hemsidan är privat och har ingen anknytning till nämnda företag.
 
Senast uppdaterad 04-02-02