2 - J'nanin - Lärandets tidsålder

Del 4 - Voltaics länkbok

Ta bergstegen tillbaka till lusthuset. Gå in och åk uppmed hissen. Skicka ned hissen. Gå mot balkongdörren. Klicka på den för att öppna. Dörren till rummet stängs automatiskt och du kan gå ut på gångbron.
Se dig omkring. Nere vid stranden till höger ser du en reflektor och några apparater. Gå först ned till stranden och ta sedan till höger och gå ut mot apparaterna vid klippkanten.

Där står en pelare med en ratt upptill.
Vrid på ratten så ser du hur kupolen ute i vattnet också vrids. Fortsätt att vrida tills du ser öppningen på kupolen och hur solljuset koncentreras mot apparaten till vänster och styrs mot reflektorn med den gula kulan på toppen.


Gå fram till den.
Ställ in reflektorn i olika positioner genom att vrida på den nedre ringen och se efter vad som visas. I ett läge ser du en kikare med en blå kula på toppen. Ljusstrålen kastas mot en reflektor som står alldeles bredvid.


Gå ner samma väg du kom. Titta till vänster då ser du en stege som leder upp till reflektorn.
Gå upp och ställ in reflektorn så att den pekar mot en annan reflektor med en grön kula i toppen.


Kontrollera vart ljusstrålen pekar så ser du att den gröna reflektorn står till vänster uppe på en hög klippa.
Gå ner för stegen och gå sedan utmed stranden till vänster.
Hoppa på stenarna bort mot bergväggen och gå upp för den.
Du kommer då till en reflektor med lila kula. Gå förbi den och ta trappan nedåt. Uppe till höger ser du en reflektor med gul kula. Det kan vara bra att veta eftersom du ska besöka den senare.


Du kommer ner vid sidan av Observatoriet. Gå över de två gångbroarna.

Vänd dig till höger så ser du den gröna reflektorn.
Gå uppför stegen så kommer du dit.

Hur du än vrider den undre ratten ser du ingen reflektor i kikaren. Däremot får du ljuset direkt i ansiktet i ett läge. För att se vad strålen pekar på måste du vända dig helt om. Du ser då att den pekar på en reflektor alldeles i närheten. Gå bakom reflektorn och titta i en annan öppning. Du ser då att färgen på den nya reflektorn är röd.


Gå ner för trappan och till höger. Vänd dig till vänster så ser du den röda reflektorn. Gå upp till den.
Även här får du ljusstrålen i ansiktet. Vänd dig helt om så ser du att den pekar mot den gula reflektorn du tidigare såg innan du gick över de två broarna. Kontrollera genom att titta i någon annan öppning.
Gå ner för trappan och gå tillbaka över de två broarna. Klättra upp för stentrappan och ta sedan den vänstra vägen upp till den gula reflektorn.


Ställ in den så att du får ljusstrålen i ansiktet och kontrollera vad den pekar på. Som du ser är det den lila reflektorn som ligger alldeles intill. Kontrollera genom att titta i någon annan öppning. Gå ner en bit och sedan upp till vänster till den lila reflektorn.


Vrid den tills du får in en ny reflektor.
Det är samma röda reflektor du såg när du kom till J'nanin.
Gå rakt fram nedför stigen och ner mot stenarna. Gå över stenarna och upp för stegen mot den röda reflektorn.


Även här ska du ställa in så att du får strålen i ansiktet.
Titta då i en av de andra öppningarna så ser du att den är riktad mot Voltaics klippdörr.
Gå ner för stegen mot stranden och fortsätt bort mot den trasiga reflektorn (bara en stång).


Gå mot trappan du tog när du gick till trädgårdshuset men ta nu trappan uppåt i stället för nedåt så kommer du till Voltaic- klippan.
Gå fram till dörren.
Den närmate reflektorn kastar ett spektrum mot dörren.


Du ska klicka på knapparna vid färgerna i samma ordning som du besökte reflektorerna. Gul, blå, grön, röd, gul, lila, röd.

Dörren öppnas och du kan gå in i länkrummet och ta in en närbild på pelaren. 


Ställ in Voltaics kod genom att flytta kulorna.

Koden för Voltaic:
1-O, 2-S, 3-V, 4-SSV.

Voltaics länkbok sänks ned.Nu har du alla länkböckerna och kan besöka vilken av tidsåldrarna du vill.
Eftersom du är här, kan det vara lämpligt att börja med att fara till Voltaic.

Klicka först en gång på boken för att få den i närbild.
Klicka en gång till för att öppna boken.

Klicka sedan en tredje gång för att starta resan.


Till föregående sida.Till nästa sida.
Lösningen är skriven av MegaZina och är baserad på spelet
Myst III - Excile från Presto Studio
Bilderna är tagna från spelet. Hemsidan är privat och har ingen anknytning till nämnda företag.