Voltaic - Energins tidsålder

Del 2 - Varmluftsystemet

Följ den blå tunneln tillbaka till den röda där du kom från början. Ta nu till höger i den röda gången. Vid nästa korsning ser du en dörr rakt framåt men den går inte att öppna. Ta i stället till vänster och följ gångbanan så långt det går. Du kommer fram till en bergvägg. Om du tittar till vänster ser du den plats där du kom in i tunneln. Gången går tydligen i cirkel.


Gå in i den högra gången och följ den framåt. En bit in kommer du till något som ser ut som ett stort rör. Gå in och titta på det. Det är ett slags hiss. Du kan trycka på spaken för att åka ner och gå ut på gångbron. Du kommer fram till ett stort kugghjul men du kan inte göra något med det så gå till baka till hissen och åk upp igen.


Fortsätt framåt förbi det stora kugghjulet. Längst bort ser du en stege som leder ner till en gångbana. Klättra ner för stegen och gå så långt du kan. Du kommer in i en ny hiss som verkar vara styrd av luftventiler och rattar men inte heller här kan du göra någonting.


Vänd dig helt om och ta ett steg ut på den runda plattan. Där går en trappa ner men den leder ingenstans så vrid dig i stället till höger och titta uppåt. Där leder en primitiv klätterstege upp. Klättra upp för den och kliv ut på plattan. Plocka upp Saavedros sidor och läs dem.


Vänd dig till vänster, öppna den bulliga dörren och kryp in i rummet.
Det finns ingen gångbana här men ett långt rör leder över klyftan.
Kryp ut på röret och ta dig till den andra sidan.


Titta till höger så ser du en ventilationstrumma. Öppna gallret och kryp in.
Vänd dig om så att du ser andra änden av tunneln. Ta ett steg framåt. Ljuset släcks och det blir mörkt. Fortsätt två steg framåt. Titta ner så ser du ett nytt galler. Öppna det och kryp ner i rummet.


Börja med att gå bort till dörren och dra bort skivan till höger som blockerar. Öppna dörren. Du kan behöva komma in den vägen senare.

Du ser ut i den röda korridoren. Det är tydligen den dörren du passade men inte kunde öppna tidigare.


Vänd dig om och titta genom fönstret. Rummet tycks vara fyllt av röd lava. Kontrollen är saboterad. Saavedro har tryckt in någonting mitt i den. Men den går att röra litet. Dra den röda knoppen moturs tills du hör två klick. Släpp knappen så går den tillbaka av sig själv och rummet töms på lavan.


Gå bort mot dörren. Vänd dig helt om och klättra ner för stegen.
Du kommer in i ett litet rum med en rund dörr. Öppna den och gå in i rummet.
Där ser du bland annat ett stort kugghjul till vänster och högt uppe till höger sitter fläkten. Den är avstängd. Du måste få igång fläkten för att få ut varmluften i systemet. För att komma åt fläkten måste du höja upp plattformen du står på.


Titta ner så ser du en liknande kontroll som i det yttre rummet.
Den hör gången är den inte sabbad.
1. Börja med att dra den röda knappen nedåt och medurs (till vänster) tills det tar stopp. Släpp då knappen. Den roterar tillbaka av sig själv och plattformen höjs upp en bit. Du skulle behöva höja upp plattformen en bit till men det stora röret är i vägen.
2. Klicka och håll den röda knappen och dra den till vänster i skåran. (Dra inte nedåt). Det stora röret på höger sida flyttar sig till vänster. Om du vill kan du titta på Saavedros målning på väggen till häger.


3. Dra den röda knappen nedåt och moturs (höger) så att plattformen höjs ännu en bit. (Samtidigt kommer lava in i rummet igen.) Nu kan du gå fram till fläkten och sätta på den.
Nu gäller det att komma ner igen.

4. Dra ner den röda knappen och rotera medurs, så sänks plattformen ett steg.

5 Dra knappen åt höger in i den mellersta skåran så flyttas röret tillbaka till höger.

6 Dra knappen nedåt och moturs så töms lavan ut och plattformen sänks ned till golvnivå.

7 Dra knappen till vänster och in i skåran för att flytta det stora röret till vänster.

Gå ut genom den runda dörren och klättra upp för stegen.


Nu går fläkten men för att få varm luft måste du fylla rummet med lava igen. Dra den röda knappen moturs så långt det går.

Rummet fylls av lava och fläkten går.

Varmluftsystemet är återställt.
Nu måste du ta dig tillbaka till rymdskeppet och försöka få gång det. Gå ut genom dörren och ta till höger vid den runda plattan. Följ korridoren så långt det går. Ta sedan in i gången till höger. Gå längst bort, klättra ner för stegen och gå fram till hissanordningen med varmluftsventilerna.Till föregående sida.Till nästa sida.
Lösningen är skriven av MegaZina och är baserad på spelet
Myst III - Excile från Presto Studio
Bilderna är tagna från spelet. Hemsidan är privat och har ingen anknytning till nämnda företag.