Voltaic - Energins tidsålder

Del 3 - Rymdskeppet

Nu kommer det ånga genom tre av ventilerna. Den fjärde här på nedersta nivån är saboterad Det finns ytterligare två nivåer med ventiler.
Titta ned på mätaren. Den står på 10. Nollstrecket är mellan den blå och röda fältet och visaren flyttar sig åt höger då trycket ökar. På mätaren finns ett rött streck vid markingen 19. Det är troligen det värde som behövs för luftskeppet.

En av venilerna är stängd. Trycket ökar tydligen med 10 enheter för varje ventil som stängs. Öppnar du en ventil till får du värdet 20 vilket är för mycket. Det gäller att ta reda på hur mycket trycket genom att man stänger ventiler på de övriga nivåerna.


Du kommer dit genom att dra i hisspaken. Åt höger för att åka upp och åt vänster för att åka ner igen. Problemet är att du måste ha ett visst tryck för att kunna åka med hissen. Du kan pröva dig fram och åka upp och ner och t reda på vilka värden som gäller.

Vill du ha den fullständiga lösningen så kommer den här.

För att åka till mellanväningen måste trycket vara på det gula fältet och för att åka upp till tredje nivån måste trycket ligga i det röda fältet.

1. Vrid på rattarna för att stänga alla tre ventilerna. Trycket ökat till 40, tillräckligt för att åka till nästa nivå. Dra spaken åt höger för att åka upp till mellannivån.

2. För att komma till nästa nivå fordras ett tryck på över 50. Här ger en stängd ventil en ökning med 4. Du behöver stänga 3 ventiler och får då trycket 40+12=52. (Mätaren är inte riktigt exakt det ser ut som om den visar 53 men det är 52). Dra spaken åt höger för att åka upp till högsta nivån.

3. Nu måste du börja räkna baklänges. På sista nivån kan vi minska trycket med 30. Det betyder att du ska ha ett tryck på 49 när vi åker ner från mellannivån. Eftersom vi kan öka eller minska trycket med 4 i taget betyder det att du bör ha ett tryck på 53 när du åker ner till mellannivån. Du har nu trycket 52. Varje ventil här ger en ändring på 1 enhet. Stäng en ventil så får du trycket 53. Dra spaken åt vänster för att åka ner till mellannivån.

4. Öppna en ventil för att sänka trycket till 49. Dra spaken åt vänster för att åka ner till bottennivån.

5. Öppna alla tre ventilerna så minska trycket med 30 och du får exakt de 19 du ska ha.


Gå ut ur hissen och gå till vänster. Där sitter ratten som styr ventilen till luftskeppet. Vrid ratten så fylls skeppet med varmluft och ger sig av.

Men dörren till hangaren är stängd så skeppet fastnar.
Du måste gå dit och öppna dörren.


Gå tillbaka till stege och klättra upp till gångbanan.
Gå tills du kommer till avfarten till hissen. Gå in i hissen.
Plocka upp Saavedros journalblad och läs dem.
Dra sedan i spaken för att åka ner till gångbanan.


Gå fram till den runda hangardörren.

Nere till vänster hittar du spaken som öppnar dörren.  
Dra i spaken.


Dörren öppnas och skeppet kommer utseglande.
Det stannar en vit bort.
Gå dit och sätt dig i gondolen.
Dra i spaken och ge dig av.


Du får segla genom hela grottan och kommer så småningom ut till havet och en liten byggnad som liknar den du såg när du kom till Voltaic.
Gå ut på gångbron och gå till slutet på den. Dra i spaken du ser där.
Hela den lilla ön lyfts upp i luften.


I gropen som bildas fladdrar en del små partiklar.
Gå och sätt dig i skeppet och dra i spaken. Skeppet för dig ut till den svävande ön. Gå av och följ gångbanan fram till dörren på det lilla huset. Öppna dörren och gå in.


Klättra ner i öppningen ända till botten och vrid den ratt du hittar längst ner. En dörr öppnas och du får fri utsikt över de svävande partiklarna.
De bildar ett bestämt mönster.
Automatiskt ritar du av mönstret och det hamnar i ditt inventarium.


Titta upp och runt tills du ser ett litet skåp.
Öppna det. Det innehåller länkboken tillbaka till J'nanin.

Öppna boken och klicka på bilden så förs du till J'nanin.

Du hamnar i det övre rummet i Observatoriet. 


Gå gram till det blå bordet till vänster om den blå knappen.
Dra upp din teckning från inventariet och lägg den på bordet.
Du får ett nytt budskap från Saavedro.
Det slutar med att han säger till dig att söka de två återstående symbolerna ör att kunna komma till Narayan.
Du kan välja att besöka dem i vilken ordning du vill. Jag har här tagit Amateria som nästa mål.


Gå till hissen, passera igenom den och öppna dörren till balkongen. Klättra ner för stegen och till hålet på berget nedanför Amaterias elefantbeteslika klippa

Klättra ner och gå in i länkrummet. Öppna länkboken och klicka på bilden så förs du till Amateria.Till föregående sida.Till nästa sida.
Lösningen är skriven av MegaZina och är baserad på spelet
Myst III - Excile från Presto Studio
Bilderna är tagna från spelet. Hemsidan är privat och har ingen anknytning till nämnda företag.