Amateria - dynamikens tidsålder

Del 2 - Hyddpusslet

Gå tillbaka till gången och ta till vänster förbi hissen, Du kommer fram till en gång med blått ljus. Gå igenom den fram mot dörren. När du kommer till dörren titta till höger så ser du en stege som har huggits in i klippan.
Klättra upp för den.


Panorera ner så att du ser det röda huset.
Gå mot det. Vänd dig till vänster och gå ut mot bordet du ser längst ut.


Titta till höger där gångbanorna korsar varandra och plocka upp sidorna från Saavedros journal. Läs dem.
Vänd dig sedan mot bordet och titta ned till vänster.
Där är en stor spak. Dra i den.


Bordet lyfts upp och du får se fem små hyddor i en halvcirkel med en hydda i mitten. Vi kan beteckna dem från vänster till höger med A, B, C, D, E.
Dra i spaken alldeles till vänster om panelen.
En boll kastas ut. Den går rätt igenom centrum hyddan och mot den hydda C, dn mittersta av de fem hyddorna i halvcirkeln. Där splittras den. Om du titttar på kontrollbordet ser du att kulan just stött emot den första knappen. På kontrollbordet fortsätter kulan att gå, i tur och ordning från vänster till höger, till de fem knapparna och sedan rullar den ut från panelen. Så är det tydligen tänkt att det ska gå men något gick fel.


Lyssna så hör du ett ganska kraftigt ljud. Hyttorna är skyddade av ljudskärmar. För att kula ska kunna passera måste ljudskärmen stängas av just då kulan kommer dit.
Titta på kontrollbordet. Varje knapp kännetecknas av ett speciellt mönster.
De två första mönstren har markerats på bilden här till vänster. Titta på alla mönstren så att du känner igen dem.
Du måste nu gå ner till hyttorna och följa banan så att du besöker hyttorna i den ordning bollen kommer att rulla. Du kan avgöra det av banornas lutning när du ser dem. Du vet att den första hyddan som bollen kommer till är den som ligger mitt i solstrimman.  


Gå tillbaka ut mot den röda stugan. Ta till vänster och klicka på den lilla blå fläcken så klättrar du ner för stegen.
Gå in i rummet till vänster.
Följ gångbanan på höger sida och när den tar slut förtsätt framåt genom att hoppa på de ställen av vraket som är synliga över ytan.


När du inte kommer längre titta upp och använd spantet för att klättra upp till gångbron.
Fortsätt framåt tills du står i den centrala hyddan.
Här kommer bollen vid start. Nu ska du följa bollens väg och se till att ljudskärmarna stängs av i rätt ordning. Följ banan ner mot solstrimman.


Vid banans högsta punkt ser du ljudskärmen. Gå inte igenom den utan hoppa ner på gångbron till vänster och gå ut mot havet. På en stolpe sitter en tavla. Titta på den i närbild. Utanför den centrala bilden med visaren finns några ljusblå figurer. Titta noga på dem så ser du att det är samma som vid knapparna på kontrollpanelen. Eftersom det här är den första hyddan som besöks ska du ställa visaren så att den pekar mot bilden som motsvarar den första knappen. Som du säkert ser är det den vänstra av de två blå figurerna på bilden till höger.


Klicka på den gula ytan precis under figuren så flytta pekaren dit.
Nu har du ordnat så att den här ljudskärmen stängs av först.
Nu måste du följa hur bollen kan rulla för att komma till nästa lilla hydda. Gå upp på gångbanan och följ den nedåt till vänster. Du kommer snart till den undre delen av centralhyddan. Om du tittar noga på lutningen av banan ser du att en boll som kommer härifrån måste ta omedelbart till höger inne i tunneln. (Se pilen på bilden till höger.)


Följ banan så kommer du snart till nästa hydda. Hoppa av gångbanan på högsta punken. Gå fram till pelaren och ta in tavlan i närbild. Det här är hydda nummer två (Den första i halvcirkeln den som vi tidigare betecknat med A.) Ställ in visaren mot knapp nummer två. Kontrollera att bilden stämmer. Som du ser är knapparna på tavlan placerade i samma ordning som på kontrollpanelen.  
Hoppa upp på bollbanan igen. Nu måste bollen förtsätta ned mot höger så gör det du också. När du kommer in i centrum hyddan är et bara att fortsätta rakt fram.
När du kommit till högsta punkten så hoppa av ned på gångbanan. Gå fram till stolpen och ställ in visaren på knapp nummer tre. Du är nu i den hydda som vi betecknat med D.

När du är klar hoppa upp på gångbanan igen och fortsätt till vänster så som en boll skulle göra.
Vid tunneln ser du att du ska ta den första passagen till höger.
Fortsätt och hoppa som vanligt av vid högsta punkten. Gå ut och ställ in visaren på knapp nummer fyra. Du är nu i hydda B.
Hoppa upp på bollbanan och fortsätt till höger precis som en boll skulle göra. Fortsätt rakt igenom den centrala passagen och hoppa av vid banans högsta punkt. Du är nu vid hydda E och ska ställa in visaren på punkt nummer fem, den sista punkten.


Nu är alla inställningarna klara så hoppa upp på banan igen och fortsätt genom tunneln till huset med den röda punkten tills du inte kan komma längre. Vänd dig till höger. Hoppa her på stenarna och följ dem in till rummet med målningen.


Passa på att titta på den när du passerar.
Gå ut ur rummet, klättra upp för stegen och ta dig tillbaka till kontrollpanelen.
Klicka på den nedre vänstra spaken så att plattförmen lyfts upp. Klicka nu på spaken till vänster om kontrollbordet.


Titta på kulan när den rullar så ser du att den följer samma väg som du gjorde, C, A, D, B, E och du kan också se hur ljudskärmen vid varje hydda stängs av då bollen kommer så att den kan passera igenom oskadd.
När bollen rullat ut stängs kontrollpanelen och du kan se hur den högra av de tre broarna lyfts upp. Sen stängs locket.
Lägg märke till hur hexagonerna är placerade den här gången och att kanten denna gång är ljusblå.
Nu har du sett ur två av broarna har lyfts upp. Nu gäller det att leta upp pusset för den tredje bron.
Till föregående sida.Till nästa sida.
Lösningen är skriven av MegaZina och är baserad på spelet
Myst III - Excile från Presto Studio
Bilderna är tagna från spelet. Hemsidan är privat och har ingen anknytning till nämnda företag.